Veličina teksta
Istakni linkove
Razmak slova
Disleksija font
Prored
Slike
Crta za čitanje
O
O
R
R
R
R
P
P
Q
Q
Q
Q

Ultrazvučna kontrola

Ispitivanje materijala ultrazvukom se primjenjuje od četrdesetih godina i do danas su razvijene mnoge tehnike primjene. Ispitivanje ultrazvukom se bazira na činjenici da su čvrsti materijali dobri vodiči zvučnih valova. Na granicama čvrstih materijala dolazi do odbijanja (refleksije) zvučnih valova i ta pojava je iskorištena za ispitivanje volumena materijala.

Ispitivanje ultrazvukom je uz radiografiju jedina metoda za ispitivanje volumnih grešaka. Uz odgovarajuće poznavanje mogućnosti i ograničenja metode i korištenjem modernih tehnika, ultrazvuk postaje jedna od najmoćnijih metoda ispitivanja bez razaranja.

Odbijanje zvučnih valova se ne javlja samo na vanjskim granicama materijala, već i prilikom nailaska zvučnog vala na unutrašnje nepravilnosti u materijalu. Zahvaljujući takvim svojstvima, ultrazvučno ispitivanje je postalo, zajedno s radiografijom, najčešće primjenjivana metoda za ispitivanje unutarnjih grešaka u materijalu.

Vrijedi spomenuti da se ultrazvuk i radiografija preklapaju u samo jednom dijelu ispitivanja, dok svaka metoda ima svoje prednosti i nedostatke.

Neke od grešaka koje se mogu otkriti ultrazvučnim ispitivanjem:

  • pukotine (površinske i potpovršinske),
  • uključci i porozitet,
  • odljepljivanje slojeva kod višeslojnih materijala,
  • stanjenje stijenke kao posljedice trošenja i/ili korozije.

Ostale metode

Radiografska kontrola

Postupak bilježenja unutarnjih i vanjskih grešaka trodimenzionalnih objekata na dvodimenzionalnoj filmskoj ravnini.

Ultrazvučna kontrola

Ispitivanje ultrazvukom se bazira na činjenici da su čvrsti materijali dobri vodiči zvučnih valova.

PAUT-ultrazvučno ispitivanje višepretvorničkom tehnikom

Napredna metoda ultrazvučnog ispitivanja koja ima primjenu u industrijskom nerazornom ispitivanju.

Magnetska kontrola

Metodom magnetskih čestica je moguće pronalaženje grešaka na površini objekta ispitivanja ili ispod površine.

Penetrantska kontrola

Ispitivanje penetrantima je jedna od prvih metoda ispitivanja bez razaranja koja je bila masovno prihvaćena.

Vizualna kontrola

Vizualna kontrola najstarija i najčešća je metoda kontrole bez razaranja. Cilj ove metode je efikasno otkrivanje grešaka. 

Djelatnosti

Atestiranje

Atestiranje zavarivača se obavlja prema važećim euro normama i njihovim zahtjevima MIG, MAG, REL, TIG, plinsko zavarivanje

Osposobljavanje

Provodi se prema vlastitom programu u našoj školi zavarivanja i to slijedećim postupcima: REL, MAG, MIG, TIG, plinsko zavarivanje

Nadzor i kontrola

Tehnička dokumentacija za zavarivanje mora sadržavati sve podatke za pripremu, izvođenje i kontrolu zavarenih spojeva…

Nerazorna ispitivanja

Vizualna kontrola (VT), penetrantska kontrola (PT), magnetska kontrola (MT), ultrazvučna kontrola (UT), ultrazvučna kontrola (PAUT)…

Nerazorna ispitivanja uz pristup užetom

Vizualna kontrola (VT), penetrantska kontrola (PT), magnetska kontrola (MT), ultrazvučna kontrola (UT), ultrazvučna kontrola (PAUT)…

Tehnička dokumentacija kod zavarivačkih radova

WPS lista, kvalifikacija postupka zavarivanja (WPQR), tehnologija zavarivanja

Izrada mehaničkih proračuna

U suradnji s našim partnerima nudimo: proračun statičke stabilnosti konstrukcije, proračun dinamičke stabilnosti konstrukcije itd.