Veličina teksta
Istakni linkove
Razmak slova
Disleksija font
Prored
Slike
Crta za čitanje
O
O
R
R
R
R
P
P
Q
Q
Q
Q

Penetrantska kontrola

Ispitivanje penetrantima je jedna od prvih metoda ispitivanja bez razaranja koja je bila masovno prihvaćena. Od prvih tehnika koje su koristile naftu i kredu do danas su razvijene mnoge tehnike koje omogućuju vrlo visoku osjetljivost. Ispitivanje penetrantima se bazira na efektu kapilarnosti.

Nanošenjem penetranta na površinu objekta dolazi do prodiranja penetranta u površinske nepravilnosti. čišćenjem površine ispitivanja i nanošenjem razvijača dolazi do izvlačenja penetranta iz nepravilnosti i tada indikacije nepravlilnosti postaju vidljive.

Primjene ispitivanja penetrantima:

  • Ispitivanje površina objekata na prisustvo pukotina, poroziteta i ostalih površinskih nepravilnosti,
  • Ispitivanje rubnog nevezivanja kod višeslojnih kliznih ležaja,
  • Ispitivanje stanja klizne površine kliznih ležaja,
  • Ispitivanje materijala koji nemaju magnetska svojstva, kao što su nahrđajući čelici, keramika, plastike, staklo i sl.,
  • Ispitivanje brtvenih prstenova ventila parnih turbina,
  • Ispitivanje propusnosti spojeva i stijenki.

Jednostavnost primjene metode, uz mogućnost rada na terenu osigurava široku primjenu ove metode. Mogućnost primjene na nemetalnim materijalima kao što su keramika, plastika i staklo osiguravaju svjetlu budućnost primjene ove metode.

Ostale metode

Radiografska kontrola

Postupak bilježenja unutarnjih i vanjskih grešaka trodimenzionalnih objekata na dvodimenzionalnoj filmskoj ravnini.

Ultrazvučna kontrola

Ispitivanje ultrazvukom se bazira na činjenici da su čvrsti materijali dobri vodiči zvučnih valova.

PAUT-ultrazvučno ispitivanje višepretvorničkom tehnikom

Napredna metoda ultrazvučnog ispitivanja koja ima primjenu u industrijskom nerazornom ispitivanju.

Magnetska kontrola

Metodom magnetskih čestica je moguće pronalaženje grešaka na površini objekta ispitivanja ili ispod površine.

Penetrantska kontrola

Ispitivanje penetrantima je jedna od prvih metoda ispitivanja bez razaranja koja je bila masovno prihvaćena.

Vizualna kontrola

Vizualna kontrola najstarija i najčešća je metoda kontrole bez razaranja. Cilj ove metode je efikasno otkrivanje grešaka. 

Djelatnosti

Atestiranje

Atestiranje zavarivača se obavlja prema važećim euro normama i njihovim zahtjevima MIG, MAG, REL, TIG, plinsko zavarivanje

Osposobljavanje

Provodi se prema vlastitom programu u našoj školi zavarivanja i to slijedećim postupcima: REL, MAG, MIG, TIG, plinsko zavarivanje

Nadzor i kontrola

Tehnička dokumentacija za zavarivanje mora sadržavati sve podatke za pripremu, izvođenje i kontrolu zavarenih spojeva…

Nerazorna ispitivanja

Vizualna kontrola (VT), penetrantska kontrola (PT), magnetska kontrola (MT), ultrazvučna kontrola (UT), ultrazvučna kontrola (PAUT)…

Nerazorna ispitivanja uz pristup užetom

Vizualna kontrola (VT), penetrantska kontrola (PT), magnetska kontrola (MT), ultrazvučna kontrola (UT), ultrazvučna kontrola (PAUT)…

Tehnička dokumentacija kod zavarivačkih radova

WPS lista, kvalifikacija postupka zavarivanja (WPQR), tehnologija zavarivanja

Izrada mehaničkih proračuna

U suradnji s našim partnerima nudimo: proračun statičke stabilnosti konstrukcije, proračun dinamičke stabilnosti konstrukcije itd.