Veličina tekstaText sizeTextgröße
Istakni linkoveHighlight linksMarkieren Sie Links
Razmak slovaLetter spacingBuchstaben-Abstand
Disleksija fontDyslexia fontLegasthenie-Schriftart
ProredSpacingRaum
SlikeImagesBilder
Crta za čitanjeLine to readZeile zum Lesen
O
O
R
R
R
R
P
P
Q
Q
Q
Q

EU projekti

Naziv korisnika:
PONDT d.o.o.
Zagreb (Grad Zagreb), Barutanski ogranak IV. 5/1
PODRUŽNICA PETRINJA

Naziv projekta: NOVI RAZVOJ U PETRINJI PONDT d.o.o.

Podatci o projektu
Kod projekta: KK.08.2.1.16.0201
Naziv poziva: Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji

Cilj ovog projekta je održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija grada Petrinje, s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Nabavom novih roba i/ili usluga, Prijavitelj će povećati svoju: konkurentnost i održivost poslovanja i proizvodne kapacitete. Prijavitelj će otvoriti nova tržišta i povećat će mu se prihod. Projekt je usmjeren na djelatnike Prijavitelja, kupce i dobavljače kao ciljne skupine projekta, ali i sve građane Republike Hrvatske i to upravo kroz očuvanje postojećih radnih mjesta i otvaranje novih. Projekt vodi računa o zaštiti okoliša.

Informacije o troškovima
Ukupna vrijednost projekta (EUR): 266.799,30 €
Ukupni prihvatljivi troškovi (EUR): 212.180,64 €
Ukupna bespovratna sredstva (EUR): 180.353,54 € (EU sufinanciranje)

Početak provedbe: 22.04.2022.
Kraj provedbe: 19.10.2023
Trajanje provedbe (mjeseci): 18

PONDT d.o.o.
Aktivnosti projekta:

Aktivnost 1: Ulaganje u materijalnu imovinu (1/2)
Aktivnost 2: Ulaganje u materijalnu imovinu (2/2)
Aktivnost 3: Marketing i promocija proizvoda i usluga
Aktivnost 4: Edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika
Aktivnost 5: Prijava na Poziv
Aktivnost 6: Provedba postupka nabave za potrebe projekta
Aktivnost 7: Promicanje horizontalnih načela
Aktivnost 8: Upravljanje projektom
Aktivnost 9: Promidžba i vidljivost

SVE AKTIVNOSTI NABAVE IZ PREDMETNOG PROJEKTA

 1. planiran je postupak nabave
 2. određene su karakteristike roba i/ili usluga koje se planiraju nabavljati u postupku nabave
 3. proveden je postupak nabave
 4. odabran je isporučitelj roba i/ili usluga
 5. predmetna aktivnost je provedena u cijelosti, kako je bilo planirano, sukladno propisanim pravilima i projektnim prijedlogom (pridržavanje vremenskih rokova početka i završetka provedbe aktivnosti)
 6. roba i/ili usluga je od strane odabranog isporučitelja isporučena na vrijeme, do roka određenog u Ugovora
 7. zaključen je zapisnik o primopredaji roba i/ili usluga
 8. izdan je račun od strane isporučitelja
 9. račun je plaćen u roku
U provedbi predmetne aktivnosti nije bilo značajnih problema.
Ostvareni su rezultati koji su bili planirani – nabava roba i/ili usluga.
Održane su planirane edukacije djelatnika, u količini radnih sati koje je ponudio isporučitelj.
Nabavljena roba i/ili usluga se koristi u svakodnevnom poslovanju gospodarskog subjekta.

Podaci o projektu

Kod projekta: KK.08.2.1.16.0201
Naziv poziva: Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji
Posredničko tijelo razine 1 (PT1): Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Posredničko tijelo razine 2 (PT2): Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Početak provedbe: 22.04.2022.
Kraj provedbe: 19.10.2023.
Trajanje provedbe (mjeseci): 18

Podaci o korisniku

Prijavitelj: PONDT, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, uvoz-izvoz i usluge
Jedinstveni broj prijavitelja: 60078728358
Adresa: 4. Barutanski Ogranak 5 1, Zagreb
E-pošta: jure@pondt.hr
Telefon: +385 98213089
Odgovorna osoba: JURE BURNAĆ

Informacije o troškovima

Ukupna vrijednost projekta (EUR): 266.799,30 €
Ukupni prihvatljivi troškovi (EUR): 212.180,64 €
Ukupna bespovratna sredstva (EUR): 180.353,54 € (EU sufinanciranje)

Projekt je sufinancirala Europska unija – „Europski fond za regionalni razvoj“.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke PONDT d.o.o.

Prijavitelj, gospodarski subjekt PONDT društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, uvoz-izvoz i usluge; OIB: 60078728358; sa sjedištem na adresi: Zagreb (Grad Zagreb), Barutanski ogranak IV. 5/1 ovim projektnim prijedlogom želi u provedbi projekta provesti niz aktivnosti, kojima bi nabavio nove robe i/ili usluge kako slijedi:

AKTIVNOST: 1. Ulaganje u materijalnu imovinu; u ovoj aktivnosti se nabavlja:

 • Ultrazvučni uređaj za ispitivanje zavarenih spojeva, 1 kom
 • Automatski procesor za razvijanje radiograma mobile , 1 kom
 • RTG uređaj za ispitivanje zavarenih spojeva, 1 kom
 • Uređaj za vizualno ispitivanje zavarenih spojeva, 1 kom
 • Tračna pila za metal, 1 kom

Planirano je da navedena aktivnost traje: *9 mjeseci*.

OPIS: planirana je nabava novih roba i/ili usluga. Ostvarivanjem te nabave Prijavitelj će povećati svoje kapacitete za pružanje usluga, očuvat će se postojeća radna mjesta, otvorit će se nova radna mjesta, povećat će se prihod Prijavitelja, konkurentnost na postojećem i novom mikro i makro tržištu. Djelatnici Prijavitelja će steći nova znanja povezana s korištenjem novih roba i/ili usluga koje se nabavljaju. Složeni postupak provedbe svih nabava obavit će vanjski stručnjak, a proračunom je određena cijena njegovog rada.

AKTIVNOST: 3. Marketing i promocija proizvoda i usluga; u ovoj aktivnosti se nabavlja:

 • Troškovi izrade mrežne stranice
 • Troškovi izrade stranice na FACEBOOK-u
 • Troškovi reklamnih majica kratkih rukava
 • Troškovi reklamnih kapa
 • Troškovi reklamnih kemijskih olovaka

Planirano je da navedena aktivnost traje: *6 mjeseci*.

OPIS: planirana je nabava novih roba i/ili usluga. Ostvarivanjem te nabave Prijavitelj će povećati svoju vidljivost na mikro i makro tržištu, kao i na društvenim mrežama. Djelatnici Prijavitelja će steći nova znanja povezana s korištenjem novih roba i/ili usluga koje se nabavljaju. Promidžbeni materijal dijelit će se poslovnim partnerima. Složeni postupak provedbe svih nabava obavit će vanjski stručnjak, a proračunom je određena cijena njegovog rada.

AKTIVNOST: 4. Edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika; u ovoj aktivnosti se nabavlja:

 • Troškovi stjecanja znanja iz područja uvođenja novih proizvodnih procesa
 • Troškovi stjecanja znanja iz područja organizacije poslovanja

Planirano je da navedena aktivnost traje: *6 mjeseci*.

OPIS: planirana je nabava novih roba i/ili usluga. Ostvarivanjem te nabave djelatnici Prijavitelja će steći nova stručna znanja i biti u prilici rada sa novim proizvodnim procesima i organizacijom poslovanja, što do završetka ovog projekta nije bio slučaj. Složeni postupak provedbe svih nabava obavit će vanjski stručnjak, a proračunom je određena cijena njegovog rada.

AKTIVNOST: 5. Prijava na Poziv; u ovoj aktivnosti se nabavlja:

 • Troškovi usluga pripreme projektnog prijedloga (vanjski stručnjak)

Planirano je da navedena aktivnost traje: *1 mjesec, ali prije predaje projektnog prijedloga u službenu aplikaciju*.

OPIS: planirana je nabava novih roba i/ili usluga. Ostvarivanjem te nabave članovi projektnog tima će steći nova stručna. Složeni postupak provedbe svih nabava obavit će vanjski stručnjak, a proračunom je određena cijena njegovog rada.

AKTIVNOST: 6. Provedba postupka nabave za potrebe projekta; u ovoj aktivnosti se nabavlja:

 • Troškovi povezani s provedbom postupka nabave za potrebe projekta (vanjski stručnjak)

Planirano je da navedena aktivnost traje: *3 mjeseca*.

OPIS: planirana je nabava novih roba i/ili usluga. Ostvarivanjem te nabave članovi projektnog tima će steći nova stručna. Složeni postupak provedbe svih nabava obavit će vanjski stručnjak, a proračunom je određena cijena njegovog rada.

AKTIVNOST: PM. Upravljanje i rad na projektu, a) troškovi usluga za upravljanje projektom; u ovoj aktivnosti se nabavlja:

 • Troškovi usluga za upravljanje projektom (vanjski stručnjak)

Planirano je da navedena aktivnost traje: *9 mjeseci*.

OPIS: planirana je nabava novih roba i/ili usluga. Ostvarivanjem te nabave članovi projektnog tima će steći nova stručna. Složeni postupak provedbe svih nabava obavit će vanjski stručnjak, a proračunom je određena cijena njegovog rada.

AKTIVNOST: 7. Promicanje horizontalnih načela; u ovoj aktivnosti se nabavlja:

 • Troškovi vezani uz aktivnosti promicanja horizontalnih načela

Planirano je da navedena aktivnost traje: *6 mjeseci*.

OPIS: planirana je nabava novih roba i/ili usluga. Ostvarivanjem te nabave djelatnici Prijavitelja će steći nova stručna povezana s ranjivim skupinama društva. Složeni postupak provedbe svih nabava obavit će vanjski stručnjak, a proračunom je određena cijena njegovog rada.

AKTIVNOST: PV. Informiranje i vidljivost; u ovoj aktivnosti se nabavlja:

 • Informiranje i vidljivost

Planirano je da navedena aktivnost traje: *9 mjeseci*.

OPIS: planirana je nabava novih roba i/ili usluga. Ostvarivanjem te nabave Prijavitelj će povećati svoju vidljivost na mikro i makro tržištu, kao i na društvenim mrežama. Djelatnici Prijavitelja će steći nova znanja povezana s korištenjem novih roba i/ili usluga koje se nabavljaju. Promidžbeni materijal dijelit će se poslovnim partnerima. Složeni postupak provedbe svih nabava obavit će vanjski stručnjak, a proračunom je određena cijena njegovog rada.

Planirano je da provedba projektnog prijedloga ukupno traje 9 mjeseci.
Nova tržišta:
MIKRO TRŽIŠTE: grad Petrinja i njegova naselja.
MAKRO TRŽIŠTE: ŽUPANIJA – III. SISAČKO-MOSLAVAČKA; ŽUPANIJA – IV. KARLOVAČKA; ŽUPANIJA – I. ZAGREBAČKA; ŽUPANIJA – XXI. GRAD ZAGREB.
IZVOZ: Prijavitelj je u referentnoj 2021. god, ostvario izvoz roba i/ili usluga u iznosu od: 0,00 kn.

Prijavitelj će tijekom provedbe projektnog prijedloga i nakon njega, voditi računa o utjecaju projekta na okoliš, i to:
1. utjecaj na ZRAK:

 • tijekom provedbe: 2 (veoma mali utjecaj),
 • nakon provedbe: 2 (veoma mali utjecaj);

OPIS: doći će do povećanja onečišćenja zraka ispušnim plinovima zbog povećanja poslova koje Prijavitelj izvodi. Novim nabavama će se smanjiti negativan utjecaj projekta na ZRAK.

2. utjecaj na TLO:

 • tijekom provedbe: 2 (veoma mali utjecaj),
 • nakon provedbe: 3 (mali utjecaj);

OPIS: doći će do povećanja onečišćenja tla zbog tehničkih voda koje nastaju tijekom rada i to radi povećanja poslova koje Prijavitelj izvodi. Novim nabavama će se smanjiti negativan utjecaj projekta na TLO.

3. utjecaj na VODA:

 • tijekom provedbe: 2 (veoma mali utjecaj),
 • nakon provedbe: 2 (veoma mali utjecaj);

OPIS: doći će do gotovo nikakvoga ili izrazito malenoga onečišćenja podzemnih voda koje nastaju tijekom rada i to radi povećanja poslova koje Prijavitelj izvodi. Novim nabavama će se smanjiti negativan utjecaj projekta na VODA.

4. utjecaj na KULTURNA BAŠTINA:

 • tijekom provedbe: 0 (nema utjecaja),
 • nakon provedbe: 0 (nema utjecaja);

OPIS: ne će doći do bilo kakvog negativnog utjecaja rada i to radi povećanja poslova koje Prijavitelj izvodi. Novim nabavama će se smanjiti negativan utjecaj projekta na KULTURNA BAŠTINA.

5. utjecaj na OTPAD:

 • tijekom provedbe: 2 (veoma mali utjecaj),
 • nakon provedbe: 2 (veoma mali utjecaj);

OPIS: doći će do povećanja stvaranja otpada koji će nastati tijekom rada i to radi povećanja poslova koje Prijavitelj izvodi. Svakodnevno će se otpad selektirati i odlagati na za to predviđeno odlagalište. Novim nabavama će se smanjiti negativan utjecaj projekta na OTPAD.

6. utjecaj na ZDRAVLJE:

 • tijekom provedbe: 1 (zanemarivi utjecaj),
 • nakon provedbe: 1 (zanemarivi utjecaj);

OPIS: neće doći do povećanja negativnog utjecaja na zdravlje ljudi tijekom rada i to radi povećanja poslova koje Prijavitelj izvodi. Novim nabavama će se smanjiti negativan utjecaj projekta na ZDRAVLJE.

Glavni problem koji će se riješiti završetkom ovoga projekta je svekolika gospodarska regeneracija grada Petrinje, koji je pored stradavanja u domovinskom ratu od srbočetničkih družina, dodatno nastradao u potresu iz 2021. godine. Bez predmetno je opisivati i dočaravati stanje u Petrinji s obzirom na gospodarstvo i lokalno stanovništvo.

Ovaj projekt i svi ostali projekti koji budu sudjelovali u pozivu drastično i brzo će promijeniti sliku grada Petrinje i na taj način će se ostvariti cilj poziva.

Projekt u potpunosti doprinosi gospodarskom razvoju grada Petrinje, i u potpunosti je usklađen sa:

 • Intervencijski planom grada Petrinje
 • Programom ukupnog razvoja grada Petrinje 2014.-2020.
 • Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine. Usklađenost je opisana u projektnom prijedlogu, aktivnostima koje se namjeravaju provesti i usklađenom realnom proračunu projekta.

Prijavitelji nije tražio i primio financijska sredstva iz drugih javnih izvora za iste troškove koji će mu biti nadoknađeni u okviru prijavljenog i za financiranje odabranog projekta.

Svrha ovog projektnog prijedloga je održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija grada Petrinje s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva, što bi se ostvarilo jer Prijavitelj ovim projektnim prijedlogom nabavlja novu *robu i/ili uslugu* u svrhu povećanja svoje konkurentnosti i produktivnosti rada.

Prijavitelj bi završetkom projekta stvorio pozitivan efekt na lokalnu zajednicu, jer bi svoje djelovanje ostvario na nova mikro i makro tržišta.

U projektnom prijedlogu su definirani projektni zadatci, ciljevi projekta, ustrojstvena struktura provedbe projekta, hodogram aktivnosti projekta, odgovornosti i rizici projekta. Održivost rezultata projekta nakon završetka projekta ovisi o tome koliko dobro ti rezultati budu prilagođeni potrebama i zahtjevima mikro i makro tržišta.

MIKRO TRŽIŠTE: grad Petrinja i njegova naselja.

MAKRO TRŽIŠTE: ŽUPANIJA – III. SISAČKO-MOSLAVAČKA; ŽUPANIJA – IV. KARLOVAČKA; ŽUPANIJA – I. ZAGREBAČKA; ŽUPANIJA – XXI. GRAD ZAGREB.

Projektom se želi postići:

 • promicanje jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti (kroz promicanje ravnopravnosti spolova i/ili pristupačnost za osobe s invaliditetom);
 • promicanje održivog razvoja, koje će se ostvariti realizacijom projektnih aktivnosti promicanja, očuvanja, zaštite i unaprjeđenje zaštite okoliša i/ili unaprjeđenje energetske učinkovitosti i/ili smanjenje korištenja prirodnih resursa gdje je to moguće;
 • povećanje zaposlenosti (2 nova djelatnika);
 • povećanje poslovnih prihoda

Isključivo zahvaljujući bespovratnim sredstvima koja će se dobiti provedbom ovog projektnog prijedloga, Prijavitelj je u mogućnosti provesti projekt. Bez bespovratnih sredstava, Prijavitelj ne bi bio u mogućnosti provesti projekt prvenstveno zbog nedostatka novčanih sredstava.

Prijavitelj je projekt financijski analizirao uz pomoć vanjskih stručnjaka. Zaključio je da u suštini projekt predstavlja racionalno korištenje financijskih sredstava.”

Prijavitelj je donio nastavne odluke, povezane sa financiranjem ovog projekta, i to:

1. Odluku o ulaganju: zaključak Prijavitelja je donio pozitivnu odluku o provedbi ovog projekta;

2. Odluke o financiranju – Prijavitelj je odabrao izvore sredstava, njihovu strukturu i dinamiku aktiviranja.

Financijski ciljevi Prijavitelja, koji su povezani s ovim projektom su:

Osnovni financijski cilj: ostvarenje profita/dobiti. Taj se cilj ostvaruje putem:
a) reinvestiranjem dobiti u kapital ili ulaganjem u dugotrajnu imovinu Prijavitelja;
b) isplate dobiti ili dijela dobiti vlasniku.

Sporedni financijski ciljevi Prijavitelja su:
a) maksimaliziranje dobiti u što dužem vremenskom roku;
b) jačanje dugotrajne financijske snage Prijavitelja.

Prijavitelj se odlučio financirati ovaj projekt, na slijedeći način:
A) prema roku
1. kratkoročno financiranje – sredstva će se koriste u kratkom roku, do 12 mjeseci.

B) prema porijeklu izvora financiranja
1. unutarnji ili interni izvori financiranja – amortizacija, zadržana dobit, rezerve, temeljni kapital, primici od kupaca, vlasničke pozajmice,

C) prema vlasništvu izvora financiranja
1. vlastiti izvori sredstava: svi izvori kod kojih ne postoji obveza vraćanja sredstava i plaćanja naknade za korištenje sredstava uplaćeni temeljni kapital, amortizacija, primici od kupaca, zadržana dobit, rezerve),
2. tuđi izvori sredstava – sva sredstva koja se koriste u poslovnom procesu, a za koja postoji obveza vraćanja ili obveza plaćanja naknade za korištenje (bankovni krediti, dugovi dobavljačima).

D) bespovratna sredstva iz EU i RH.

Zbog pod kapacitiranosti Prijavitelja, u ovom projektu će se angažirati:

 • vanjski stručnjak za izradu prijave na poziv, kao stručnjak za: izradu natječajne dokumentacije za natječaje za bespovratna sredstva;
 • vanjski stručnjak za nabavu i upravljanje projektom, kao stručnjak za: provedbu projekta i postupka nabave povezane s predmetnim projektom;
 • vanjski stručnjak za materijalno financijsko poslovanje (knjigovođa), kao stručnjak za: vođenje materijalno financijskog poslovanja gospodarskih subjekata.

Projektnim prijedlogom je planirano da će angažirani vanjski stručnjaci, za svoj rad biti plaćeni iz sredstava proračuna projekta, kako slijedi:

 • vanjski stručnjak za izradu prijave na poziv;
 • vanjski stručnjak za nabavu i upravljanje projektom i
 • vanjski stručnjak za materijalno financijsko poslovanje (knjigovođa).

EU sredstva je *vrijedno i pametno* uložiti u financiranje ovog projekta, jer je ispunjeno načelo sigurnosti financiranja. Pored toga načela ispunjeno je i načelo likvidnosti financiranja, što znači da je Prijavitelj sposoban kratkotrajnu imovinu pretvoriti u novac u što je moguće kraćem vremenskom roku i uz što manji trošak. Ovaj projekt predstavlja ulaganje koje će jako brzo nakon provedbe projekta ispuniti preuzete ciljeve, tj. rizik za neuspjeh ovog projekta je minimalan.

Ciljani korisnici su:

 • Prijavitelj;
 • djelatnici Prijavitelja (budući i sadašnji).

Krajnji korisnici su:

 • građanstvo Republike Hrvatske;
 • fizičke i pravne osobe s područja grada Petrinje i okolice;
 • postojeći i budući potencijalni kupci “roba i/ili usluga.
Ciljevi i/ili rezultati koji će biti ostvareni ovim projektom imaju pozitivan efekt u lokalnoj zajednici. Projekt će ostvariti rezultate, i to:

 • promicanje održivog razvoja, koje će se ostvariti realizacijom projektnih aktivnosti promicanja, očuvanja, zaštite i unaprjeđenje zaštite okoliša i/ili unaprjeđenje energetske učinkovitosti i/ili smanjenje korištenja prirodnih resursa gdje je to moguće;
 • povećanje zaposlenosti (2 nova djelatnika);
 • povećanje poslovnih prihoda

# Opći cilj projekta je: održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija grada Petrinje, s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Rezultat cilja: osnaženi Prijavitelj.

Roba i/ili usluge koji se nabavljaju ovim projektnim prijedlogom ekološki su prihvatljiva, tehnološki napredna, stvaraju minimalnu buku, štede energiju i stvaraju minimalni otpad.”

Provedbom ovog projektnog prijedloga ubrzat će se radni procesi te omogućiti povoljnija i kvalitetnija usluga Prijavitelja, na za njega novom tržištu. Prijavitelj će zbog veće mogućnosti da pruži kvalitetnu i cjelovitu uslugu postati konkurentniji na tržištu, te efikasniji za svoje kupce, a to će neposredno dodatno osnažiti i dobavljače. Podizanjem razine poslovanja Prijavitelja ukazat će se i potreba za ljudskim resursima iz lokalne sredine tj. novom radnom snagom. Na taj način posredno i neposredno utjecat će se na povećanje zaposlenosti.

Dosadašnji i budući partneri koji surađuju s Prijaviteljem posredno će i sami ojačati vlastite kapacitete budući da će biti u mogućnosti ugovarati veće i značajnije poslove obzirom da imaju jeftinijeg i kvalitetnijeg (pod) izvođača.
Povećanjem gospodarske aktivnosti povećava se i platežna moć lokalnog stanovništva.

Hrvatsku je kao i EU, zadesila gospodarska kriza koja za posljedicu ima povećanje ne zaposlenosti, pad poslovne aktivnosti te poljuljanu održivost poslovanja mnogih poslovnih subjekata i to posebno u okviru MSP-a. Stoga je Republika Hrvatska kroz strateški dokument Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. navela potrebu revitalizacije i jačanja konkurentnosti MSP-a, te razvoj snažnog, održivog i globalno konkurentnog gospodarstva. Pod održivim razvojem smatra se izgradnja gospodarstva koje učinkovito koristi resurse, jača kapacitete u skladu sa zelenim poslovanjem, te jača konkurentske prednosti.

Ovaj projektni prijedlog je usmjeren na povećanje vlastitih kapaciteta upotrebom roba i/ili usluga koje se planiraju nabaviti, a koji će doprinijeti konkurentnijoj cijeni uz smanjenju potrošnje energije iz fosilnih goriva i usmjeravanje na potrošnju alata, strojeva uređaja koji štede energiju i smanjeno zagađuju okolinu.

Glavni izazovi su niska konkurentnost gospodarstva, visoka nezaposlenost, raskorak između obrazovnog sustava i ekonomskih potreba, nedostatna infrastruktura i usluge gospodarskih i javnih usluga.

Projekt je usmjeren na očuvanje okoliša i povećanju zaposlenosti te smanjenju socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva na području Grada Petrinje. Nadalje, ovaj projekt omogućuje da se Prijavitelj nametne na domaćem tržištu, a to će biti moguće kroz opći i nekoliko specifičnih ciljeva projekta.

# Opći cilj projekta je: održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija grada Petrinje, s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Rezultat cilja: osnaženi Prijavitelj.

#Specifičan cilj 1
Osnažiti konkurentnost Prijavitelja nabavom novih roba i usluga. Rezultat cilja: povećanje nominalne investicije u nabavu roba i usluga.

#Specifičan cilj 2
Osnažiti poziciju Prijavitelja na domaćem tržištu. Rezultat cilja: povećanje prihoda za najmanje 10,100% na godišnjoj razini u 2025. god; investiranje u robu koja štedi energiju.

#Specifičan cilj 3
Osnažiti ljudske resurse Prijavitelja. Rezultat cilja: zadržavanje postojećih djelatnika i zapošljavanje novih.

#Specifičan cilj 4
Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., te Europa 2020 s kojima je Intervencijski plan grada Petrinje usklađen). Rezultat cilja: snaženjem ljudskih resursa Prijavitelja direktno se doprinosi cilju.

#Specifičan cilj 5
Borba protiv siromaštva i socijalne nejednakosti (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., te Europa 2020 s kojima je Intervencijski plan grada Petrinje usklađen). Rezultat cilja: snaženjem ljudskih resursa Prijavitelja direktno se doprinosi cilju.