Veličina teksta
Istakni linkove
Razmak slova
Disleksija font
Prored
Slike
Crta za čitanje
O
O
R
R
R
R
P
P
Q
Q
Q
Q

EU projekti

Naziv korisnika:
PONDT d.o.o.
Zagreb (Grad Zagreb), Barutanski ogranak IV. 5/1
PODRUŽNICA PETRINJA

Naziv projekta: NOVI RAZVOJ U PETRINJI PONDT d.o.o.

Podatci o projektu
Kod projekta: KK.08.2.1.16.0201
Naziv poziva: Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji

Cilj ovog projekta je održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija grada Petrinje, s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Nabavom novih roba i/ili usluga, Prijavitelj će povećati svoju: konkurentnost i održivost poslovanja i proizvodne kapacitete. Prijavitelj će otvoriti nova tržišta i povećat će mu se prihod. Projekt je usmjeren na djelatnike Prijavitelja, kupce i dobavljače kao ciljne skupine projekta, ali i sve građane Republike Hrvatske i to upravo kroz očuvanje postojećih radnih mjesta i otvaranje novih. Projekt vodi računa o zaštiti okoliša.

Informacije o troškovima
Ukupni prihvatljivi troškovi (EUR): 212.180,64
Ukupna bespovratna sredstva (EUR): 180.353,54

Početak provedbe: 22.04.2022.
Kraj provedbe: 19.10.2023
Trajanje provedbe (mjeseci): 18

PONDT d.o.o.
Aktivnosti projekta:

Aktivnost 1: Ulaganje u materijalnu imovinu (1/2)
Aktivnost 2: Ulaganje u materijalnu imovinu (2/2)
Aktivnost 3: Marketing i promocija proizvoda i usluga
Aktivnost 4: Edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika
Aktivnost 5: Prijava na Poziv
Aktivnost 6: Provedba postupka nabave za potrebe projekta
Aktivnost 7: Promicanje horizontalnih načela
Aktivnost 8: Upravljanje projektom
Aktivnost 9: Promidžba i vidljivost

SVE AKTIVNOSTI NABAVE IZ PREDMETNOG PROJEKTA

  1. planiran je postupak nabave
  2. određene su karakteristike roba i/ili usluga koje se planiraju nabavljati u postupku nabave
  3. proveden je postupak nabave
  4. odabran je isporučitelj roba i/ili usluga
  5. predmetna aktivnost je provedena u cijelosti, kako je bilo planirano, sukladno propisanim pravilima i projektnim prijedlogom (pridržavanje vremenskih rokova početka i završetka provedbe aktivnosti)
  6. roba i/ili usluga je od strane odabranog isporučitelja isporučena na vrijeme, do roka određenog u Ugovora
  7. zaključen je zapisnik o primopredaji roba i/ili usluga
  8. izdan je račun od strane isporučitelja
  9. račun je plaćen u roku
U provedbi predmetne aktivnosti nije bilo značajnih problema.
Ostvareni su rezultati koji su bili planirani – nabava roba i/ili usluga.
Održane su planirane edukacije djelatnika, u količini radnih sati koje je ponudio isporučitelj.
Nabavljena roba i/ili usluga se koristi u svakodnevnom poslovanju gospodarskog subjekta.

Podaci o projektu

Kod projekta: KK.08.2.1.16.0201
Naziv poziva: Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji
Posredničko tijelo razine 1 (PT1): Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Posredničko tijelo razine 2 (PT2): Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Početak provedbe: 22.04.2022.
Kraj provedbe: 19.10.2023.
Trajanje provedbe (mjeseci): 18

Podaci o korisniku

Prijavitelj: PONDT, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, uvoz-izvoz i usluge
Jedinstveni broj prijavitelja: 60078728358
Adresa: 4. Barutanski Ogranak 5 1, Zagreb
E-pošta: jure@pondt.hr
Telefon: +385 98213089
Odgovorna osoba: JURE BURNAĆ

Informacije o troškovima

Ukupni prihvatljivi troškovi (EUR): 212.180,64
Ukupna bespovratna sredstva (EUR): 180.353,54 (EU sufinanciranje)

Projekt je sufinancirala Europska unija – „Europski fond za regionalni razvoj“.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke PONDT d.o.o.