Veličina teksta
Istakni linkove
Razmak slova
Disleksija font
Prored
Slike
Crta za čitanje
O
O
R
R
R
R
P
P
Q
Q
Q
Q

EU projekti

Naziv projekta: „Jačanje konkurentnosti poduzeća PONDT diversifikacijom metode ispitivanja kvalitete zavara“

Opis projekta: U sklopu projekta nabavljena je oprema za višepretvorničko ultrazvučno ispitivanje zavara (metodom PhasedArray) koja će omogućiti diversifikaciju ispitivanja zavara suvremenom metodom koja će u bitnome poboljšati uslugu i zadovoljstvo klijenata i partnera poduzeća PONDT

Cilj projekta: jačanje konkurentnosti poduzeća PONDT diversifikacijom metode ispitivanja kvalitete zavara, rezultat čega će biti novo usluga koja će osigurati povećanje prihoda od prodaje te će omogućiti zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta.

Ukupna vrijednost projekta: 471.725,00 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 281.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 23.10.2017. – 23.4.2018.

Kontakt osobe za više informacija: Jure Burnać, jure@pondt.hr

Link: www.strukturnifondovi.hr