Kontrola, nadzor i ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja.


Poduzeće “PONDT” d.o.o. osnovano je 1993. godine u 100% privatnom vlasništvu i uspješno posluje sve ovo vrijeme. Primarna djelatnost poduzeća je obuka i atestiranje zavarivača te kontrola, nadzor i ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja: radiografija, ultrazvuk, megnetofluks, penetranti.

Naše djelatnosti

Nerazorna ispitivanja

Vizualna kontrola (VT), penetrantska kontrola (PT), magnetska kontrola (MT), ultrazvučna kontrola (UT), ultrazvučna kontrola (PAUT)…

Osposobljavanje

Provodi se prema vlastitom programu u našoj školi zavarivanja i to slijedećim postupcima: REL, MAG, MIG, TIG, plinsko zavarivanje

Tehnička dokumentacija kod zavarivačkih radova

WPS lista, kvalifikacija postupka zavarivanja (WPQR), tehnologija zavarivanja

Atestiranje

Atestiranje zavarivača se obavlja prema važećim euro normama i njihovim zahtjevima MIG, MAG, REL, TIG, plinsko zavarivanje

Nadzor i kontrola

Tehnička dokumentacija za zavarivanje mora sadržavati sve podatke za pripremu, izvođenje i kontrolu zavarenih spojeva…

Metode

Radiografija

Postupak bilježenja unutarnjih i vanjskih grešaka trodimenzionalnih objekata na dvodimenzionalnoj filmskoj ravnini.

Ultrazvuk

Ispitivanje ultrazvukom se bazira na činjenici da su čvrsti materijali dobri vodiči zvučnih valova.

Ultrazvučno ispitivanje

Napredna metoda ultrazvučnog ispitivanja koja ima primjenu u industrijskom nerazornom ispitivanju.

Magnetofluks

Metodom magnetskih čestica je moguće pronalaženje grešaka na površini objekta ispitivanja ili ispod površine.

Penetranti

Ispitivanje penetrantima je jedna od prvih metoda ispitivanja bez razaranja koja je bila masovno prihvaćena.

Vizualna kontrola

Vizualna kontrola najstarija i najčešća je metoda kontrole bez razaranja. Cilj ove metode je efikasno otkrivanje grešaka.