Veličina tekstaText sizeTextgröße
Istakni linkoveHighlight linksMarkieren Sie Links
Razmak slovaLetter spacingBuchstaben-Abstand
Disleksija fontDyslexia fontLegasthenie-Schriftart
ProredSpacingRaum
SlikeImagesBilder
Crta za čitanjeLine to readZeile zum Lesen
O
O
R
R
R
R
P
P
Q
Q
Q
Q

EU projekti

Naziv projekta: „Jačanje konkurentnosti poduzeća PONDT ulaganjem u istraživanje i razvoj validacije PAUT tehnologije za ispitivanje zavarenih spojeva tračnica“, KK.03.2.2.03.0084

Opis projekta: Jačanje kapaciteta poduzeća PONDT u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu koji će pružiti stručnu podršku u vidu tehničkog znanja za potrebe razrade ispitne tehnologije PAUT ispitivanja, izrade etalona i elaborata u svrhu validacije PAUT tehnologije za ispitivanje zavarenih spojeva tračnica s ciljem daljnje komercijalizacije usluge

Cilj projekta: Cilj projekta je jačanje konkurentnosti poduzeća PONDT razvojem nove tehnologije kojom će se omogućiti pružanje potpuno nove usluge u poslovanju, a izvjesno i na tržištu.

U tu svrhu osigurana je stručna podrška i tehničko znanje Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za potrebe razrade ispitne tehnologije PAUT ispitivanja, izrade etalona i elaborata u svrhu validacije PAUT tehnologije za ispitivanje zavarenih spojeva tračnica s ciljem daljnje komercijalizacije usluge.

Provedbom projekta razvila se tehnologija i znanje za primjenu višepretvorničke ultrazvučne metode ispitivanja aluminotermijski zavrenih spojeva na željezničkim tračnicama prema normi HRN EN 14730-1 (Željeznički-gornji-ustroj––Aluminotermijskozavarivanje-tračnica-–-1.-dio) čime je poduzeće PONDT značajno povećalo spektar primjene usluge, što će pridonijeti većem broju poslova i klijenata budući da će predmetnom metodom ispitivanja zavara biti u mogućnosti pružiti uslugu kontrole zavara na željezničkim tračnicama, što je ključna niša za daljnji razvoj poslovanja.

Ukupna vrijednost projekta: 93.125,00 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 52.150,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 7.5.2020. – 3.9.2020.

Kontakt osobe za više informacija: Jure Burnać, jure@pondt.hr

Link: www.strukturnifondovi.hr