Enter your keyword

Metode

Radiografija je postupak bilježenja unutarnjih i vanjskih grešaka trodimenzionalnih objekata na dvodimenzionalnoj filmskoj ravnini. Radiograf je trajni zapis u obliku slike na filmu. Da bi nastao radiograf potreban je snažan izvor energije, objekt ispitivanja i film na kojem će ostati trajni zapis. Metoda radiografskog ispitivanja zauzima značajno mjesto među metodama ispitivanja bez razaranja zbog svoje pouzdanosti i trajnosti zapisa.

Zbog potencijalne opasnosti po zdravlje i okoliš zahtijeva visoki stupanj stručnosti ispitivača oprema je skupa i složena (uključuje i opremu za razvijanje filmova) greške laminarnog tipa (pukotine) se lako mogu previdjeti (ovisno o orijentaciji) Razvijene su mnoge tehnike ispitivanja radiografijom, prema specifičnim potrebama ispitivanja.

Uobičajeni izvori energije koji se koriste u industriji su:

  • uređaji za X-zrake
  • Iridij 192
  • Kobalt 60
  • Cezij 137, itd.

Uobičajene primjene radiografskog ispitivanja:  ispitivanje zavarenih spojeva, ispitivanje otkivaka i odljevaka.

Ispitivanje materijala ultrazvukom se primjenjuje od četrdesetih godina i do danas su razvijene mnoge tehnike primjene. Ispitivanje ultrazvukom se bazira na činjenici da su čvrsti materijali dobri vodiči zvučnih valova. Na granicama čvrstih materijala dolazi do odbijanja ( refleksije) zvučnih valova i ta pojava je iskorištena za ispitivanje volumena materijala.

Ispitivanje ultrazvukom je uz radiografiju jedina metoda za ispitivanje volumnih grešaka. Uz odgovarajuće poznavanje mogućnosti i ograničenja metode i korištenjem modernih tehnika, ultrazvuk postaje jedna od najmoćnijih metoda ispitivanja bez razaranja.
Odbijanje zvučnih valova se ne javlja samo na vanjskim granicama materijala, već i prilikom nailaska zvučnog vala na unutrašnje nepravilnosti u materijalu. Zahvaljujući takvim svojstvima, ultrazvučno ispitivanje je postalo, zajedno s radiografijom, najčešće primjenjivana metoda za ispitivanje unutarnjih grešaka u materijalu. Vrijedi spomenuti da se ultrazvuk i radiografija preklapaju u samo jednom dijelu ispitivanja, dok svaka metoda ima svoje prednosti i nedostatke.

Neke od grešaka koje se mogu otkriti ultrazvučnim ispitivanjem:

Ispitivanje magnetskim česticama je relativno jednostavna metoda ispitivanja bez razaranja. Metoda se sastoji od magnetiziranja objekta, nanošenjem magnetskih čestica i interpretacije indikacija koje nastaju nakupljanjem magnetskih čestica na mjestima “curenja” magnetskog polja.

Metodom magnetskih čestica je moguće pronalaženje grešaka koje se nalaze na površini objekta ispitivanja ili neposredno ispod površine.
Materijali koji se mogu ispitivati metodom magnetskih čestica moraju imati magnetska svojstva (feromagnetski materijali).

Primjena metode:

Ispitivanje penetrantima je jedna od prvih metoda ispitivanja bez razaranja koja je bila masovno prihvaćena. Od prvih tehnika koje su koristile naftu i kredu do danas su razvijene mnoge tehnike koje omogućuju vrlo visoku osjetljivost. Ispitivanje penetrantima se bazira na efektu kapilarnosti. Nanošenjem penetranta na površinu objekta dolazi do prodiranja penetranta u površinske nepravilnosti. čišćenjem površine ispitivanja i nanošenjem razvijača dolazi do izvlačenja penetranta iz nepravilnosti i tada indikacije nepravlilnosti postaju vidljive.

Primjene ispitivanja penetrantima:

Jednostavnost primjene metode, uz mogućnost rada na terenu osigurava široku primjenu ove metode. Mogućnost primjene na nemetalnim materijalima kao što su keramika, plastika i staklo osiguravaju svjetlu budućnost primjene ove metode.

Vizualna kontrola najstarija i najčešća je metoda kontrole bez razaranja. Cilj ove metode je brzo i efikasno otkrivanje raznih površinskih grešaka. Dijeli se na direktne i indirektne tehnike ispitivanja. Značajke zavarenih spojeva potrebno je kontrolirati u sve tri faze zavarivanja (prije, za vrijeme i nakon zavarivanja).

Poduzeće “PONDT” d.o.o. osnovano je 1993. godine u 100% privatnom vlasništvu i uspješno posluje sve ovo vrijeme. Primarna djelatnost poduzeća je obuka i atestiranje zavarivača te kontrola, nadzor i ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja: radiografija, ultrazvuk, megnetofluks, penetranti …

Vršimo obuku zavarivača koja se obavlja u našoj školi zavarivanja u Sesvetama, Ljudevita Posavskog 8. Radno vrijeme: 7,30 – 15,30

Kneza Ljudevita Posavskog 8, Sesvete HR-10360
Tel: +385 (1) 20 09 098, +385 (1) 23 63 407
Telefax: +385 (1) 23 63 408
Mail: info@pondt.hr
Mobile tel: +385 (98) 21 30 89