Enter your keyword

Reference

– noseće čelične konstrukcije   (dalekovodi, rasvjetni stupovi, hale…) – Dalekovod, Zagreb
– visokotlačni plinovod Nova Kapela – Plinacro
– MRS Belišće, Koprivnica, Varaždin, Osijek – Plinacro
– VT plinovod Ljubljanska av. (Zg) – Monter stroj. montaže
– VT plinovod Sesvete, Radnička c. (Zg.) – Gradska plinara
– čelična konstrukcija dvoranskog plivališta Kantrida – Rijeka
– posude pod tlakom, reatestacija istih te nostrifikacija tehničke   dokumentacije za tlačne posude i kotlove – IPT
– izmjenjivači – ECL, Francuska
– VT plinovod Budrovec – Ivanić grad – Monter
– cjevovod amonijaka – Puris, Pazin
– sanacija propuštanja parnog kotla – Arenaturist, Pula
– cjevovod UNP-a – BP OMV, Sesvete
– antenski cijevni stupovi – HT, VIP
– cisterne za prijevoz UNP-a – Pro plin
– ispitivanje izolacije spremnika za naftne derivate – OMV, Petrol
– Novi terminal zračne luke Zagreb (Metaling d.o.o.)
– Islamsko verski kulturni centar Ljubljana (Produkt Bastal d.o.o.)
– Vodovod Brač – Hvar (Monter Strojarske Montaže d.d.)
– Vagonske cisterne (Đuro Đaković Specijalna vozila d.d.)
– Remont postrojenja Urea , Petrokemija Kutina (Lior-Montaža d.o.o.)
– Krovna konstrukcija nogometnog kampa Rujevica (Bajkmont d.o.o.)

Poduzeće “PONDT” d.o.o. osnovano je 1993. godine u 100% privatnom vlasništvu i uspješno posluje sve ovo vrijeme. Primarna djelatnost poduzeća je obuka i atestiranje zavarivača te kontrola, nadzor i ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja: radiografija, ultrazvuk, megnetofluks, penetranti …

Vršimo obuku zavarivača koja se obavlja u našoj školi zavarivanja u Sesvetama, Ljudevita Posavskog 8. Radno vrijeme: 7,30 – 15,30

Kneza Ljudevita Posavskog 8, Sesvete HR-10360
Tel: +385 (1) 20 09 098, +385 (1) 23 63 407
Telefax: +385 (1) 23 63 408
Mail: info@pondt.hr
Mobile tel: +385 (98) 21 30 89