Enter your keyword

Djelatnosti

Osposobljavanje

Osposobljavanje zavarivača provodi se prema vlastitom programu u našoj školi zavarivanja u Sesvetama i to slijedećim postupcima:

REL – Ručno elektrolučno zavarivanje

MAG – Elektrolučno zavarivanje taljivom žicom u zaštiti aktivnog plina

MIG – Elektrolučno zavarivanje taljivom žicom u zaštiti inertnog plina

TIG – Elektrolučno zavarivanje netaljivom elektrodom u zaštiti inertnog plina

Plinsko zavarivanje – korištenjem acetilena (kao gorivog plina) i kisika (kao plina koji podržava gorenje)

Osposobljavati možemo do 10 polaznika u smjeni. Trajanje osposobljavanja i termini prema stručnoj procjeni i prema dogovoru.

OSPOSOBLJAVANJE PROVODE INSTRUKTORI ZAVARIVANJA I EWE SPECIJALISTI ZAVARIVANJA SA VIŠEGODIŠNJIM ISKUSTVOM.

Atestiranje zavarivača se obavlja prema važećim euro normama i njihovim zahtjevima za sljedeće postupke zavarivanja:

– MIG (131)

– MAG (135, 136-praškom punjenom žicom)

– REL (111)

– TIG (141)

– plinsko zavarivanje (311)

Također vršimo uslugu atestiranja zavarivača plastike.

– WPS lista

– kvalifikacija postupka zavarivanja (WPQR)

– tehnologija zavarivanja

Laboratorij za ispitivanje metodama bez razaranja je od 2018. godine akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007. Akreditirane su metode za nerazorna ispitivanja zavarenih spojeva (RT, MT, UT i PT)

– Vizualna kontrola (VT)

– Penetrantska kontrola (PT)

– Magnetska kontrola (MT)

– Ultrazvučna kontrola (UT)

– Radiografska kontrola (RT)

– mjerenje debljine stijenke

– ispitivanje izolacije na elektroprobojnost

– ispitivanje debljine premaza boje

– ispitivanje prionjivosti boje

Nadzor i kontrola nad zavarenim spojevima se provodi u slijedećim stavkama:

Odobrenje radnih organizacija za izvođenje zavarivačkih radova
Atestiranje zavarivača
Atestiranje postupka zavarivanja
Dodatni materijali za zavarivanje
Temeljni prijemazi pogodni za zavarivanje
Ispitivanje izolacije na elektroprobojnost
OPĆI ZAHTJEVI
Tehnička dokumentacija za zavarivanje mora sadržavati sve podatke za pripremu, izvođenje i kontrolu zavarenih spojeva kao i pojedinosti o:

osnovnom materijalu, veličinama i dimenzijama proizvoda
postupku zavarivanja i dodatnom materijalu zavarivanja
obliku i dimenzijama zavara
predgrijavanju i unosu topline tijekom zavarivanja
toplinskoj obradbi nakon zavarivanja
naknadnu obradu zavara
način i opseg ispitivanja
zahtjeve koji se primjenjuju na zavarene spojeve, kakvoća, kategorija prihvatljivosti i sl.
PODUZEĆE “PONDT” D.O.O. SA SVOJIM CERTIFICIRANIM STRUČNJACIMA NUDI KOMPLETNU USLUGU NADZORA, KONTROLE I ISPITIVANJA ZAVARENIH SPOJEVA METODAMA BEZ RAZARANJA.

Poduzeće “PONDT” d.o.o. osnovano je 1993. godine u 100% privatnom vlasništvu i uspješno posluje sve ovo vrijeme. Primarna djelatnost poduzeća je obuka i atestiranje zavarivača te kontrola, nadzor i ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja: radiografija, ultrazvuk, megnetofluks, penetranti …

Vršimo obuku zavarivača koja se obavlja u našoj školi zavarivanja u Sesvetama, Ljudevita Posavskog 8. Radno vrijeme: 7,30 – 15,30

Kneza Ljudevita Posavskog 8, Sesvete HR-10360
Tel: +385 (1) 20 09 098, +385 (1) 23 63 407
Telefax: +385 (1) 23 63 408
Mail: info@pondt.hr
Mobile tel: +385 (98) 21 30 89