Enter your keyword

Djelatnosti

Osposobljavanje

Osposobljavanje zavarivača provodi se prema vlastitom programu u našoj školi zavarivanja u Sesvetama i to slijedećim postupcima:

REL – Ručno elektrolučno zavarivanje

MAG – Elektrolučno zavarivanje taljivom žicom u zaštiti aktivnog plina

MIG – Elektrolučno zavarivanje taljivom žicom u zaštiti inertnog plina

TIG – Elektrolučno zavarivanje netaljivom elektrodom u zaštiti inertnog plina

Plinsko zavarivanje – korištenjem acetilena (kao gorivog plina) i kisika (kao plina koji podržava gorenje)

Osposobljavati možemo do 10 polaznika u smjeni. Trajanje osposobljavanja i termini prema stručnoj procjeni i prema dogovoru.

OSPOSOBLJAVANJE PROVODE INSTRUKTORI ZAVARIVANJA I EWE SPECIJALISTI ZAVARIVANJA SA VIŠEGODIŠNJIM ISKUSTVOM.

Atestiranje zavarivača se obavlja prema važećim euro normama i njihovim zahtjevima za sljedeće postupke zavarivanja:

– MIG (131)

– MAG (135, 136-praškom punjenom žicom)

– REL (111)

– TIG (141)

– plinsko zavarivanje (311)

Također vršimo uslugu atestiranja zavarivača plastike.

– WPS lista

– kvalifikacija postupka zavarivanja (WPQR)

– tehnologija zavarivanja

– Vizualna kontrola (VT)

– Penetrantska kontrola (PT)

– Magnetska kontrola (MT)

– Ultrazvučna kontrola (UT)

– Radiografska kontrola (RT)

– mjerenje debljine stijenke

– ispitivanje izolacije na elektroprobojnost

– ispitivanje debljine premaza boje

– ispitivanje prionjivosti boje

Nadzor i kontrola nad zavarenim spojevima se provodi u slijedećim stavkama:

OPĆI ZAHTJEVI

Tehnička dokumentacija za zavarivanje mora sadržavati sve podatke za pripremu, izvođenje i kontrolu zavarenih spojeva kao i pojedinosti o:

PODUZEĆE “PONDT” D.O.O. SA SVOJIM CERTIFICIRANIM STRUČNJACIMA NUDI KOMPLETNU USLUGU NADZORA, KONTROLE I ISPITIVANJA ZAVARENIH SPOJEVA METODAMA BEZ RAZARANJA.

Poduzeće “PONDT” d.o.o. osnovano je 1993. godine u 100% privatnom vlasništvu i uspješno posluje sve ovo vrijeme. Primarna djelatnost poduzeća je obuka i atestiranje zavarivača te kontrola, nadzor i ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja: radiografija, ultrazvuk, megnetofluks, penetranti …

Vršimo obuku zavarivača koja se obavlja u našoj školi zavarivanja u Sesvetama, Ljudevita Posavskog 8. Radno vrijeme: 7,30 – 15,30

Kneza Ljudevita Posavskog 8, Sesvete HR-10360
Tel: +385 (1) 20 09 098, +385 (1) 23 63 407
Telefax: +385 (1) 23 63 408
Mail: info@pondt.hr
Mobile tel: +385 (98) 21 30 89