Enter your keyword

Pouzdanost bez razaranja! Kvalitetu usluga garantiraju naši dosadašnji projekti te vrhunski stručni tim sa potrebnim certifikatima.

Poduzeće “PONDT” d.o.o. osnovano je 1993. godine u 100% privatnom vlasništvu i uspješno posluje sve ovo vrijeme. Primarna djelatnost poduzeća je obuka i atestiranje zavarivača te kontrola, nadzor i ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja: radiografija, ultrazvuk, megnetofluks, penetranti …

Vršimo obuku zavarivača koja se obavlja u našoj školi zavarivanja u Sesvetama, Ljudevita Posavskog 8. Radno vrijeme: 7,30 – 15,30

4. Barutanski ogranak 5/1, HR-10000 Zagreb
tel. +385 (1) 2363 407 , fax +385 (1) 2363 408

Laboratorij za nerazorna ispitivanja
/ Škola zavarivanja:
Kneza Ljudevita Posavskog 8, HR-10360 Sesvete
tel/fax. +385 (1) 2009 098

Mail: info@pondt.hr
Mobilni tel: +385 (98) 213 089

OIB 60078728358

Projekt „Jačanje konkurentnosti poduzeća PONDT diversifikacijom metode ispitivanja kvalitete zavara“ je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

eu-flag-logotip

Europska unija